Dziś krótko. Sytuacja jest prosta, mamy do zamockowania prywatną metodę w singletonie. W uproszczeniu może wyglądać to tak:

public class Singleton { private static final Singleton INSTANCE = new Singleton(); private Singleton() { } public static Singleton get() { return INSTANCE; } public String doPublic(String in) { return doPrivate(in); } private String doPrivate(String in) { return "fromPrivate" + in; } }

Chcemy zamockować metodę doPrivate, aby Więcej...