Dość częstym zadaniem jakie musimy wykonać zapisując dane naszej aplikacji jest również dołączenie informacji o tym kto i kiedy stworzył, a później aktualizował dany rekord. Zazwyczaj informacje takie trafiają do czterech kolumn: data stworzenia, data aktualizacji, użytkownik, który stworzył oraz zaktualizował rekord. Są to tzw. kolumny audytowe. W momencie, gdy wykorzystujemy do zapisu naszych danych implementację JPA, mamy sprawę bardzo ułatwioną.

Stwórzmy interfejs Auditable, który powinna Więcej...